Tarieven

Kosten/vergoedingen psychosociale hulpverlening:

Voor particulieren:
Intakegesprek: 30 euro per gesprek (incl.BTW en reiskosten)
Vervolggesprek: 55 Euro per gesprek (incl.BTW en reiskosten)

Het intakegesprek:
Tijdens dit gesprek praat ik met je over de reden van je komst en je wensen op het gebied van begeleiding.

De vervolggesprekken (probleemverheldering):
Samen gaan we een beeld vormen van je huidige situatie en krijgen we helder wat de voor jou gewenste situatie zou zijn. Vervolgens maken we een plan van aanpak en werken we zo naar de gewenste doelen toe.

Evaluatie:
6 tot 8 weken na afronding van de begeleiding, hebben we nog eenmaal een gesprek om je nieuwe situatie te evalueren.
Het aantal sessies dat de hulpverlening in beslag neemt is afhankelijk van de klachten waarmee je je meldt. Een hulpverleningstraject duurt gemiddeld 5 tot 8 sessies.
Als psychosociaal werker ben ik aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen;
NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Dit betekent dat de meeste zorgverzekeraars de consulten geheel of gedeeltelijk zullen vergoeden via de aanvullende verzekering.
Ik adviseer om de polis te checken of dit even na te vragen bij de ziektekostenverzekeraar.
Tevens ben ik aangesloten bij de LKPZ (Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.)

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak kun je deze tot 24 uur van te voren afzeggen.

RBCZ  NFG