Doelgroep

Ik bied psychosociale hulpverlening aan zowel kinderen als volwassenen bij problemen op psychosociaal vlak.

Want iedereen verdient het om ongeacht de (heftige) gebeurtenissen in het leven toch weer altijd te kunnen terugvallen op het gevoel en dit innerlijke kompas te volgen om van hieruit weer in je kracht te komen.

Tevens bied ik begeleiding aan ouders en aan kinderen :

– in een echtscheidingssituatie.

Door middel van oudergesprekken kan ik ondersteuning bieden bij het verbeteren van de communicatie ten behoeve van het kind.

Een echtscheiding heeft helaas een enorme impact op het kind of de kinderen in kwestie. Belangrijk is dat ouders hoe dan ook met elkaar in gesprek blijven en er vanuit hun ouderrol alles aan doen om de situatie voor het kind zo leefbaar mogelijk te houden.

Naast gesprekken met beide ouders gericht op de communicatie kan ik ouders ook ondersteunen in het geven van tips en adviezen die helpend zijn bij het opstellen van een ouderschapsplan. De gesprekken met de kinderen geven me veel informatie over de wensen en behoeften van de kinderen in deze situatie.

Naast de gesprekken met de ouders zal ik ook altijd meerdere gesprekken voeren met de kinderen.

Het is namelijk een belangrijke voorwaarde dat de wensen van het kind hierin worden meegenomen. Wanneer duidelijk is hoe het kind de situatie persoonlijk ervaart en wat zijn of haar wensen en behoeften hierin zijn kan van hieruit het ouderschapsplan verder vorm worden gegeven.

Het opstellen van een ouderschapsplan kunnen ouders in principe ook zelf. Wat gezien de omstandigheden bij een scheiding echter een obstakel kan zijn is om vanuit onderliggende emoties toch tot de gewenste overeenstemming te komen. Er zit vaak al zoveel onderliggende boosheid, teleurstelling, verdriet etc bij partners naar aanleiding van de scheidingssituatie.

Om die reden kan het dan op een bepaald moment prettig zijn wanneer er een ‘derde’, in dit geval een hulpverlener bij aanwezig is die dan door middel van de juiste vragen en met oog voor onderliggende emoties samen met ouders hierin tot een goede afstemming kan komen in het belang van het kind of de kinderen.

Tevens bied ik ook individuele begeleiding aan kinderen in een scheidingssituatie wanneer er zorgen zijn over het kind of het kind vast dreigt te lopen naar aanleiding van deze situatie.

Tijdens de gesprekken met kinderen maak ik gebruik van diverse spelvormen en creatieve middelen zoals bijvoorbeeld coaching kaartjes, materialen vanuit de KIES methode en het helpboek: ‘Bang, boos, blij’ voor kinderen in een echtscheidingssituatie en het 3 huisjes spel.

bij: faalangst, onzekerheid en spanningsklachten.

Belangrijk is dat kinderen bij genoemde klachten begrip, erkenning en bevestiging kunnen ervaren.

Door middel van gesprekken, spel en creatieve middelen kan inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak van het probleem is, waar het kind precies last van heeft en wat hem hierin belemmerd.

Vervolgens gaan we kijken en hoe met de juiste methodes en middelen kan worden aangesloten bij wat het kind hierin precies nodig heeft en wat hierin ook op de langere termijn helpend is voor het kind.

Het uiteindelijke doel is dat het kind zich weer gezien voelt, inzicht krijgt in het negatieve patroon of patronen en van daaruit zijn of haar eigen kracht weer gaat ervaren en dit zichzelf eigen kan maken.

Niets is mooier dan wanneer kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en kunnen leven vanuit hun gevoel en vanuit hun hart.